CÂND CO­PI­II NU SUNT HRĂNIȚI

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ia­tă cum ara­tă mal­nu­triția in­fan­ti­lă: toți co­pi­ii din ima­gi­ne sunt grav mal­nu­triți – iar cer­cul roșu din ju­rul fi­e­că­rei fo­to­gra­fii es­te egal cu cir­cum­fe­ri­nța brațu­lui co­pi­lu­lui. Du­pă cum ara­tă eta­lo­nul de jos, cer­cul es­te mult mai ma­re la co­pi­ii ne-mal­nu­triți.

În ci­u­da unor suc­ce­se împo­tri­va foa­me­tei, în 2017 mal­nu­triția la co­pi­ii sub cinci ani îi fă­cea pe 22,2% prea scun­zi pen­tru vârsta lor și pe 7,5% ema­ciați (prea sla­bi pen­tru înă­lți­mea lor). Dia­ne Hol­land de la UNICEF spu­ne că ese­nția­lă pen­tru re­a­du­ce­rea co­pi­i­lor la o crește­re să­nă­toa­să e de­pis­ta­rea mal­nu­triți­ei acu­te din timp. „Brăța­ra MUAC” (dre­ap­ta) mă­soa­ră cir­cum­fe­ri­nța brațu­lui între cot și umăr și aju­tă la eva­lua­rea gra­vi­tății mal­nu­triți­ei acu­te ca mi­no­rii să pri­me­as­că tra­ta­men­te­le ca­re le vor sal­va viața.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.