ȚĂ R I L E CE­LE MAI ÎNFOMETATE

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Lip­sa hra­nei și mal­nu­triție exis­tă pe tot glo­bul. Din­tre ce­le 50 de țări cu cel mai ma­re pro­cent de co­pii sub cinci ani mal­nu­triți, pes­te ju­mă­ta­te sunt în Afri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.