NIGERIA, 2016

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Apro­xi­ma­tiv 250.000 de co­pii

din sta­tul ni­ge­rian Bor­no su­fe­ră de mal­nu­triție se­ve­ră din cau­za con­flic­tu­lui cu Bo­ko Ha­ram. Stră­mu­ta­rea în ma­să a des­pă­rțit de pă­ri­nți cir­ca

20.000 de co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.