PAKISTAN, 2015

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ca­ni­cu­la ex­tre­mă va­ra, lip­sa hra­nei, apa de băut im­pu­ră și lip­sa îngri­ji­rii me­di­ca­le în zo­ne­le ru­ra­le din Pakistan sunt cau­ze­le ra­tei ri­di­ca­te de mal­nu­triție la co­pii, prin­tre ca­re fe­tița de

șap­te luni din ima­gi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.