SUDANUL DE SUD, 2017

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Co­pi­lul de doi ani din ima­gi­ne a pri­mit un aju­tor ali­men­tar săp­tă­mânal du­pă ce a fost diag­nos­ti­cat cu mal­nu­triție se­ve­ră. Ța­ra es­te cu­fun­da­tă într-un răz­boi ci­vil de­vas­ta­tor

de pes­te pa­tru ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.