ECUA­DOR

National Geographic Romania - - Sumar -

O că­lă­to­rie spre vul­ca­nii de

po­ves­te.

Da­că vă ima­gi­nați insecte în ali­men­tația din vi­i­tor, schim­bați ima­gi­nea unei ta­ran­tu­le pe băț cu cea a unui smoot­hie. „Nu vom înlo­cui car­nea cu gândaci”, spu­ne Ju­lie Les­nik, au­toa­rea că­rții Edi­ble Insec­ts and Hu­man Evo­lu­ti­on. Insec­te­le pot fi un in­gre­di­ent în fu­ra­je­le ani­ma­li­e­re sau ali­men­te­le procesate pe ca­re le cu­noaștem: chipsuri, batoane energizante și pul­beri pen­tru smoot­hie. „Sunt gândaci, dar es­te hra­nă”, spu­ne Les­nik. „Pot de­ve­ni un in­gre­di­ent ca ori­ca­re altul.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.