Luând pulsul pla­ne­tei Marte

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: JASON TREAT

La sfârși­tul aces­tei luni, mo­du­lui ma­rțian InSight e pro­gra­mat să înce­a­pă să co­lec­te­ze da­te de pe su­pra­fața pla­ne­tei roșii.

Ve­zi exact ce cau­tă și cum va pro­ce­da.

Seis­mo­gra­ful va înre­gis­tra vi­brați­i­le cau­za­te de im­pac­tul cu me­te­o­riții și de cu­tre­mu­re­le pro­du­se de de­pla­sa­rea ro­ci­lor. Ast­fel se pot de­ter­mi­na gro­si­mea și com­po­ziția crus­tei, a man­ta­lei și a mi­e­zu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.