Pe co­per­tă

National Geographic Romania - - Sumar - FOTO: RE­MUS ȚI­PLEA

Du­pă nun­tă, Mă­ri­oa­ra s-a mu­tat ală­turi de soțul ei în Pa­ris, un­de au gri­jă de fir­ma de con­stru­cții a so­cru­lui. Ze­ci­le de și­ruri de măr­ge­le de la gâtul mi­re­se­lor din Oșeni nu sunt un nou sim­bol al îmbo­găți­rii re­cen­te. Fo­to­gra­fii ve­chi de o su­tă de ani ara­tă mi­re­se la fel de bo­gat împo­do­bi­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.