Un ve­ac de mi­grație în Ța­ra Oașu­lui

DE LA PĂ­DU­RE ÎN IN­TER­BE­LIC LA „RÂTAȘ” PRIN ȚA­RĂ, ÎN CO­MU­NISM, ȘI PES­TE GRA­NIȚE DU­PĂ 1989, OȘE­NII AU SĂRIT ÎNTR-O SU­TĂ DE ANI DIN LA­CUL SĂ­RĂ­CI­EI ÎN PUȚUL MI­GRAȚI­EI.

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: OA­NA IVAN FOTO: RE­MUS ȚI­PLEA

Oșe­nii au tre­cut de la lu­crul în pă­du­re, în pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că, la „râtaș” prin ța­ră, în anii co­mu­nis­mu­lui, și apoi pes­te gra­nițe, du­pă 1989. Ambiția de a reuși, iz­vo­râtă din să­ră­cia crun­tă și foa­me­tea ani­lor 1900, s-a per­pe­tuat de-a lun­gul ge­ne­rați­i­lor. Du­pă o su­tă de ani, tra­diția de a munci es­te la fel de pu­ter­ni­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.