Ţăr­muri tot mai cal­de

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ves­tul Pe­nin­su­lei Antarc­ti­ce a tre­cut prin câte­va din­tre ier­ni­le cu cea mai ra­pi­dă încăl­zi­re de pe glob de când a înce­put să fie mo­ni­to­ri­zat în anii '50. Oda­tă cu re­tra­ge­rea gheța­ri­lor ca­re ex­pun so­lul stâncos, eco­sis­te­mul se mo­di­fi­că, ofe­rind un ha­bi­tat mai ge­ne­ros pen­tru une­le spe­cii na­ti­ve – dar și pen­tru spe­cii in­va­zi­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.