PA­GI­NI­LE ANTERIOARE

National Geographic Romania - - Noiembrie - FOTO: PAUL NICKLEN

Încăl­zin­du-se, apa și ae­rul au sculp­tat acest ais­berg. Ba­za i s-a to­pit, spu­ne gla­ci­o­lo­gul Ri­chard Alley, iar apa din to­pi­re s-a scurs pe ver­sa­nți, atră­gând apa de ma­re mai cal­dă, ca­re a să­pat șa­nțuri adânci. S-a to­pit apoi și vârful și a de­venit mai ușor, ri­di­cându-se trep­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.