APETIT TOT MAI VAST

National Geographic Romania - - DECEMBRIE -

Po­pu­lația de pu­me din Par­cul Nați­o­nal Tor­res del Pai­ne din Chile crește ex­plo­ziv, dar fe­li­ne­le pro­te­ja­te se abat și în afa­ra par­cu­lui, un­de ata­că fer­me­le, apa­rent la întâmpla­re. Un stu­diu în rândul fer­mi­e­ri­lor din ju­rul par­cu­lui a ară­tat că ma­jo­ri­ta­tea vă­zu­se­ră pu­me pe te­re­nul lor, dar unii nu le vă­zu­se­ră de­loc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.