Pă­sări în pe­ri­col

Da­că fo­to­gra­fi­i­le aces­tea vă tre­zesc do­ri­nța de a apă­ra păsările... asta e și ide­ea.

National Geographic Romania - - SUMAR - TEXT: JONATHAN BAILLIE FO­TO: TIM FLA­CH

Când spe­cii uni­ce ajung în pra­gul ex­tin­cți­ei, oa­re ce i-ar pu­tea con­vin­ge pe oa­meni să le sal­ve­ze? Poa­te că ima­gi­ni­le potrivite.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.