Acți­u­ni­le uma­ne de­ter­mi­nă de­cli­nul spe­ci­i­lor de pă­sări ame­ni­nța­te

National Geographic Romania - - JURNAL DE FOTOGRAF -

Ma­jo­ri­ta­tea fo­rțe­lor ca­re ame­ni­nță po­pu­lați­i­le de pă­sări sunt ge­ne­ra­te, cel puțin pa­rțial, de om. În pre­zent, ce­le mai mari ris­curi vin din ex­tin­de­rea zo­ne­lor agri­co­le și de ac­va­cul­tu­ră; în vi­i­tor, prin­ci­pa­lul fac­tor de risc pen­tru mul­te pă­sări ar pu­tea fi schim­bă­ri­le de cli­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.