PEI­SA­JUL DE VA­RĂ

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ -

din Par­cul Nați­o­nal Yel­low­sto­ne e lu­mi­nos, dar de­de­subt se află o re­a­li­ta­te alter­na­ti­vă. Fo­to­gra­ful Brian Sker­ry a in­trat în eco­sis­te­mul din altă lu­me al lacului Yel­low­sto­ne pen­tru a ex­plo­ra tur­nu­ri­le uni­ce for­ma­te acum mii de ani de ori­fi­ci­i­le hi­dro­ter­ma­le. Ghid i-a fost Brett Sey­mo­ur, în ima­gi­ne, sca­fan­dru și fo­to­graf al Ser­vi­ci­u­lui Par­cu­ri­lor Nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.