SUPERNOVĂ: 150 A.L.

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ -

Can­di­da­ta la ti­tlul de cea mai apro­pia­tă supernovă de Pă­mânt e cea mai mi­că stea din sis­te­mul bi­nar IK Pe­ga­si. La vi­te­za cu ca­re se înde­păr­te­a­ză de Soa­re, va fi la dis­ta­nță si­gu­ră pes­te mi­li­oa­ne de ani, când va ex­plo­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.