DRE­AP­TA

National Geographic Romania - - DECEMBRIE -

Par­cul Na­tu­ral Vă­că­rești es­te nu nu­mai o bu­nă am­ba­sa­dă a na­tu­rii, dar și un me­saj de ci­vism și cul­tu­ră, vi­zi­tat de tot fe­lul de per­so­na­li­tăți eu­ro­pe­ne. A do­rit să îl va­dă cu ochii lui și Pri­nțul Char­les, apă­ră­tor con­sec­vent al pa­tri­mo­ni­u­lui na­tu­ral ro­mânesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.