PO­VES­TEA BI­BLI­EI

National Geographic Romania - - DECEMBRIE -

Bi­blia a ajuns așa cum es­te azi (ca for­mă și con­ţi­nut) de-a lun­gul mul­tor se­co­le de stu­dii, dez­ba­teri, pro­gre­se teh­no­lo­gi­ce și evla­vie. De la scri­sul de mână pe pa­pi­rus și per­ga­ment la cu­vin­te ti­pă­ri­te la pre­sa me­ca­ni­că, aces­te tex­te sa­cre au fost tran­smi­se mai de­par­te în nu­me­roa­se for­ma­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.