INDO­NE­ZIA

National Geographic Romania - - DECEMBRIE -

Fun­dația pen­tru Su­pra­vi­ețu­i­rea Uran­gu­ta­ni­lor din Bor­neo eli­be­re­a­ză un uran­gu­tan pe o in­su­lă pro­te­ja­tă. Cres­cu­tă la sanc­tua­rul Nya­ru Men­teng du­pă ce și-a pi­er­dut adă­pos­tul din junglă, mai­muța es­te re­a­bi­li­ta­tă pen­tru a pu­tea fi re­tri­mi­să în pă­du­rea tro­pi­ca­lă – da­că se va gă­si un pe­tic su­fi­ci­ent de ma­re. Des­pă­du­ri­rea și vână­toa­rea au ucis aproa­pe 150.000 de uran­gu­tani-de-Bor­neo între 1999 și 2015.

FO­TO: ULET IFANSASTI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.