Prin ochi

National Geographic Romania - - Medicina - EVE CONANT

Înțe­pă­tu­ra în de­get va ră­mâne de do­me­ni­ul tre­cu­tu­lui.

Com­pa­ni­i­le se întrec să cre­e­ze pri­ma len­ti­lă de con­tact ca­re mă­soa­ră ni­ve­lul glu­co­zei din la­cri­mi. Sud-co­re­e­nii au reușit să-i atașe­ze com­po­nen­te elec­tro­ni­ce tran­spa­ren­te și fle­xi­bi­le, ca­re să nu afec­te­ze vă­zul și să tran­smi­tă prin wi-fi elec­tri­ci­ta­tea ne­ce­sa­ră sen­zo­ri­lor de gli­ce­mie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.