Spri­jin ro­bo­tic

National Geographic Romania - - Medicina - —NATASHA DALY

Pen­tru pa­ci­e­nții cu pro­ble­me gra­ve de mo­bi­li­ta­te, ca pa­ra­li­zia pa­rția­lă, cer­ce­tă­to­rii dez­vol­tă ro­boți ca­re să îi cu­prin­dă și să îi su­sți­nă ca un exos­che­let. Dis­po­zi­ti­ve­le sunt pro­gra­ma­te să ghi­de­ze mișcă­ri­le cor­pu­lui – cum ar fi mer­sul, pen­tru vic­ti­ma unui atac ce­re­bral – ca­re re­dau pos­tu­ra și fo­rța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.