EXTREMA STÂNGĂ

National Geographic Romania - - Cadavrul Nemuritor -

Cu aju­to­rul pro­gra­mu­lui dez­vol­tat de gru­pul lui Spit­zer, cra­ni­ul lui Potter poa­te fi ro­tit și vi­zua­li­zat din di­ver­se un­ghi­uri. Poa­te fi vă­zut în între­gi­me, în de­ta­lii mai bo­ga­te de­cât per­mit sca­nă­ri­le RMN și CT ac­tua­le. În ima­gi­ne, ve­deri din trei pla­nuri. De sus: tran­sver­sal (ori­zon­tal), sa­gi­tal (se­pa­rat ver­ti­cal în pla­nul stâng și drept al cor­pu­lui) și co­ro­nal (se­pa­rat ver­ti­cal în față și spa­te).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.