IMUNITATE SUPRAÎNCĂRCATĂ

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic -

Cer­ce­tă­to­rii lan­se­a­ză tra­ta­men­te an­ti­can­cer ca­re merg dincolo de cre­a­rea unor me­di­ca­men­te noi. Insti­tu­tul Nați­o­nal de Onco­lo­gie din SUA tes­te­a­ză o for­mă de imu­no­te­ra­pie ca­re iden­ti­fi­că mu­tați­i­le din tu­mo­ri­le unui pa­ci­ent și apoi dez­lă­nțu­ie sis­te­mul imu­ni­tar împo­tri­va lor. Ia­tă cum a fun­cți­o­nat teh­ni­ca pen­tru Ju­dy Per­kins, al că­rei can­cer a fost eli­mi­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.