MONITORIZAREA CON­TI­NUĂ A MAȘINĂRIEI UMA­NE

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic -

În timp ce medicina de pre­ci­zie ajus­te­a­ză tra­ta­men­tul la per­soa­nă, asis­te­nța me­di­ca­lă de pre­ci­zie fo­lo­sește da­te de­ta­lia­te pen­tru a-i ajuta pe oameni să-și adap­te­ze com­por­ta­men­tul și să ale­a­gă un stil de viață să­nă­tos. Obi­ec­ti­vul: evi­ta­rea ne­voii de tra­ta­ment prin co­lec­ta­rea, tran­smi­te­rea și sto­ca­rea pa­si­vă de da­te des­pre sănătate în timp ce per­soa­na își ve­de de viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.