DE LA ADN LA BIG DA­TA

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic - AMRA ME­DI­CAL AB (RMN)

În tă­vi­le de con­ge­la­tor ră­ci­te la -80°C, Bi­o­bank, din Ma­rea Bri­ta­nie, sto­che­a­ză pro­be de sânge, uri­nă și sa­li­vă de la pes­te 500.000 de oameni. Un ro­bot cu­le­ge spe­ci­me­ne­le pe ca­re cer­ce­tă­to­rii le fo­lo­sesc pen­tru a gă­si le­gă­turi între va­rian­te­le ge­ne­ti­ce și bo­li. RMN-uri­le efec­tua­te pe unii par­ti­ci­pa­nți ara­tă în ima­gini 3D (mai sus) gră­si­mea sub­cu­ta­na­tă, sub pi­e­le, în al­bas­tru, și gră­si­mea vis­ce­ra­lă, în roșu. Cea vis­ce­ra­lă a fost aso­cia­tă cu bo­li (pa­gi­na ur­mă­toa­re).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.