NU GRĂ­SI­MEA, CI LO­CUL UN­DE SE AFLĂ

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic -

Indi­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă (IMC) e fo­lo­sit pen­tru a mă­su­ra obe­zi­ta­tea și ris­cul pen­tru sănătate, dar nu ex­pli­că de ce o per­soa­nă su­pra­pon­de­ra­lă e să­nă­toa­să sau de ce una apa­rent să­nă­toa­să poa­te fa­ce o boa­lă car­dia­că sau dia­bet. Noile da­te obți­nu­te prin RMN ara­tă că lo­cul un­de se află gră­si­mea con­te­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.