STÂNGA

National Geographic Romania - - Din Sipetul Imperial Cu Doctorii -

Ja­mes Har­ri­son a fo­lo­sit o for­mă de acu­punc­tu­ră și alte te­ra­pii chi­ne­zești con­tra du­re­rii și in­fla­mați­ei pe par­cur­sul ce­lor 16 ani de ca­ri­e­ră în Li­ga Nați­o­na­lă de Fot­bal a SUA. „Da­că mă fa­ce să mă simt bi­ne”, spu­ne ju­că­to­rul re­cent re­tras din ac­ti­vi­ta­te, „n-am ne­voie de ni­cio do­va­dă ști­i­nți­fi­că”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.