JENNIFER BOGLE

National Geographic Romania - - Încă Poate Fi Mortal Să Dai NaȘtere -

IMA­GINI DE LA COMUNITATE Fi­i­ca lui Bogle, Su­san­nah, de cinci ani pe atunci, a luat un vi­rus sto­ma­cal și a ajuns la se­cția de Ur­ge­nțe du­pă o zi de su­fe­ri­nță. Avea fața pa­li­dă și sup­tă, iar Bogle, ma­mă cu trei co­pii, se îngri­jo­ra­se. O asis­ten­tă i-a dat lui Su­san­nah un me­di­ca­ment cu efect ime­diat. Bogle, ca­re ra­re­ori la­să apa­ra­tul foto aca­să, a fă­cut fo­to­gra­fia, gândin­du-se „cât de pri­vi­le­giați sun­tem să avem ac­ces” la îngri­jiri me­di­ca­le mo­der­ne. Du­pă câte­va săp­tă­mâni, spu­ne Bogle, era din nou la Ur­ge­nțe – de da­ta ace­as­ta cu fi­ul ei, ca­re își spăr­se­se bu­za și avea ne­voie de copci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.