RE­DĂ-I PI­E­LII TA­LE ECHILIBRUL

National Geographic Romania - - Încă Poate Fi Mortal Să Dai NaȘtere -

La ni­ve­lul pi­e­lii exis­tă un întreg uni­vers de or­ga­nis­me ca­re o aju­tă să-și me­nți­nă sănătatea și fru­mu­sețea. Când apa­re un de­ze­chi­li­bru în acest eco­sis­tem, pi­e­lea de­vi­ne foar­te sen­si­bi­lă. O astfel de pi­e­le sen­si­bi­li­za­tă are ne­voie de pro­du­se cu mi­ni­mum de in­gre­di­en­te, atent se­le­cți­o­na­te, fă­ră pa­ra­beni, con­ser­va­nți, par­fum. Gama To­le­ris­kin de la Ivat­herm re­fa­ce echilibrul pi­e­lii prin efect pro­bi­o­tic: To­le­ris­kin Flu­id de­ma­chiant cu­răță de­li­cat și re­e­chi­li­bre­a­ză flo­ra la ni­ve­lul pi­e­lii, iar To­le­ris­kin Cre­mă cal­man­tă și hi­dra­tan­tă are efect de ne­te­zi­re a pi­e­lii. Pro­du­se dis­po­ni­bi­le ex­clu­siv în far­ma­cii.

WWW.IVAT­HERM.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.