PLAJE FIERBINȚI

Per­fe­cți­u­ne la gra­nița din­tre us­cat și apă

National Geographic Traveller Romania - - Cuprins - Text: Kim­ber­ley Lo­va­to

Per­fe­cți­u­ne la gra­nița din­tre us­cat și apă. Text: Kim­ber­ley Lo­va­to. p. 45

Da­că între­bați ma­rii ama­tori de pla­jă ca­re e pe­ti­cul lor pre­fe­rat de nisip scăl­dat de va­luri, răs­pun­su­ri­le vor fi schim­bă­toa­re ca ma­rea. Din fe­ri­ci­re, pla­ne­ta e aco­pe­ri­tă de oce­a­ne, mări și la­curi, deci se gă­sesc plaje chiar și pen­tru cei mai mof­tu­roși. De la se­mi­luni per­la­te pre­să­ra­te cu scoici la gol­furi de tur­coaz un­de mișu­nă pești în toa­te cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui, ni­ci­u­na nu e ca alta. Ia­tă, to­tuși, câte­va din­tre ce­le mai bu­ne.

Anse So­ur­ce d’Argent, cu bo­lo­va­nii ei ușor de re­cu­nos­cut, ero­dați de apă, con­tri­bu­ie la re­pu­tația Insu­le­lor Seychelles, din Oce­a­nul Indian, de des­ti­nație de vis pen­tru iu­bi­to­rii de plaje.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.