Ho­te­luri

VEDERE LA MA­RE, CONFORT MODERN

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Odih­niți-vă pe o pla­jă li­niști­tă de pe coas­ta ni­si­poa­să a Iu­tlan­dei, la Mar­se­lis Ho­tel, înfi­i­nțat la ju­mă­ta­tea se­co­lu­lui al XX-lea, pe ma­lul li­niști­tei Mări Kat­te­gat. Pen­tru cei ca­re pre­fe­ră cen­trul exis­tă ho­te­lul Oa­sia, aproa­pe de Rådhus­par­ken (Par­cul Pri­mă­ri­ei), ale că­rui 65 de ca­me­re cu un de­sign ino­va­tor sunt mo­bi­la­te cu pi­e­se pe co­man­dă de la pro­du­că­tori da­ne­zi ca Mon­ta­na și Kja­er­holm. Fir­st Ho­tel Atlan­tic, re­cent re­no­vat, are vedere spre por­tul me­reu ac­tiv și spre râul îndi­gu­it ca­re a dat nu­me­le orașu­lui.

Din stânga sus: mu­zeul Mo­es­gaard, Ho­tel Royal, tur­nul Sal­ling și res­tau­ran­tul Fre­de­rik­shøj, cu pro­pri­e­ta­rul și he­ad chef-ul Was­sim Hal­lal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.