Năs­cut pen­tru mânca­re

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

În 20 de mi­nu­te de mers le­jer ajun­geți la Cal Pep, un lo­cal cu ta­pas cu­i­bă­rit pe stră­duțe­le îngus­te ale car­ti­e­ru­lui is­to­ric Born, un­de se află ca­te­dra­la go­ti­că din se­co­lul al XIV-lea San­ta Ma­ria del Mar. Cal Pep are doar 21 de ta­bu­re­te și e atât de bi­ne lu­mi­nat, că s-ar pu­tea fa­ce ope­rații pe tej­ghea. Spu­neți-i chel­ne­ru­lui cât vreți să chel­tu­iți și ad­mi­rați cum se pe­rin­dă far­fu­ri­i­le. Scoi­ci­le na­va­jas sunt gă­ti­te per­fect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.