O zi hai­hui

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

8:30 a.m. Iau mi­cro­bu­zul spre aba­ţia San­ta Ma­ria de Mon­tser­rat, un sanc­tuar din se­co­lul al XI-lea cu­i­bă­rit în coas­ta lan­ţu­lui mun­tos Mon­tser­rat, la 56 km nord-vest de Barcelona, un­de se spu­ne că ar fi fost as­cuns Sfântul Graal. În pre­zent, Mon­tser­rat e mai cu­nos­cu­tă pen­tru apa­ri­ţi­i­le OZN-uri­lor. Se­ri­os. Amatorii se adu­nă pe da­ta de 11 a fi­e­că­rei luni să-l va­dă pe E.T. (Yo­uTu­be-ul e plin de cli­puri cu pre­su­pu­se ac­ti­vi­tă­ţi ex­tra­te­res­tre.) Când îl rog pe Oscar Bar­da­ji, di­rec­to­rul de pre­să al aba­ţi­ei, ca­re con­du­ce și pos­tul de ra­dio, să-mi vor­be­as­că des­pre fe­no­me­ne­le ex­tra­te­res­tre, îmi ex­pli­că cu oa­re­ca­re greu­ta­te. Spa­ni­o­la mea e me­di­o­cră, dar sunt des­tul de si­gur că a spus: „În zi­ua de du­pă ce se ve­de un OZN aici, întot­de­au­na gă­sim mul­te do­ze de be­re goa­le”.

În abația Mon­tser­rat, cu­i­bă­ri­tă în coas­ta mun­te­lui de la 1025, se spu­ne că ar fi fost as­cuns Sfântul Graal.

Pe­le­ri­nii veniți la abația Mon­tser­rat ating o sta­tu­ie a apă­ră­toa­rei Ca­ta­lo­ni­ei, Ma­do­na Nea­gră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.