Rum­ba, ese­nța vi­eții

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

Dau pes­te Gip­sy Lou, un „bar cool­tu­ral” înghe­su­it pe Car­rer de Fer­lan­di­na nr. 55, în Ra­val, un­de cântă De La Car­me­la, un duo in­ter­pre­tă-can­tau­tor (stânga) de rum­ba ca­ta­la­na, un ames­tec de mu­zi­că stra­da­lă ți­gă­neas­că, fla­men­co și ca­ta­la­nă ca­re s-a năs­cut, din câte se spu­ne, la doar câte­va stră­zi de­păr­ta­re, în anii ’50. Inter­pre­ta, Que­ralt La­hoz, poar­tă o ro­chie nea­gră sim­plă, iar pă­rul ne­gru on­du­lat i se re­var­să pe umeri. Cântă Na­da du­ra pa­ra si­em­pre (Ni­mic nu du­re­a­ză la nes­fârșit). Știu ce vrea să spu­nă; în șap­te ore iau avi­o­nul spre ca­să. Adi­os, bel­la, mur­mur. Deși îmi do­resc ca se­a­ra asta să du­re­ze la nes­fârșit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.