Blue Bay

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Intrați în Oce­a­nul Indian la capătul ves­tic al pla­jei pu­bli­ce și vă veți po­meni prin­tre pești-pa­pa­gal și alte for­me de viață în cu­lori vii, ca­re trăi­esc în ce­le pes­te 353 de hec­ta­re ale Par­cu­lui Ma­rin Blue Bay. Pu­teți ajun­ge aco­lo înot și din Shan­drani Be­a­chcom­ber Re­sort and Spa, și din Blue La­goon Be­a­ch Ho­tel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.