Sleeping Bear Point

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Apa dul­ce și lim­pe­de și stânci­le de pes­te 180 de me­tri vă per­mit să îno­tați cu ochii des­chiși și să ve­deți de­par­te pes­te La­cul Michigan. Fa­ceți plim­bări de la fos­ta Se­cție a Pa­zei de Coas­tă de la Sleeping Bear Point, acum mu­zeu ma­ri­tim, sau pe ru­ta Sleeping Bear Point, pes­te du­ne joa­se, până la ma­re. În de­păr­ta­re veți ve­dea insu­le­le Nor­th Ma­ni­tou și So­uth Ma­ni­tou, lo­curi ex­ce­len­te de dru­meții și cam­ping.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.