PEN­TRU AMATORII DE TEMPLE

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Vei cu­noaște la­tu­ra spi­ri­tua­lă a Ja­po­ni­ei cu cir­cu­i­tul Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Expe­di­ti­ons „Ja­pan Adven­tu­re: To­kyo to Sa­cred Ku­ma­no”. În ce­le 11 zi­le, vei vi­zi­ta temple stră­ve­chi, vei par­cur­ge iti­ne­ra­re de pe­le­ri­naj și te vei re­la­xa în iz­voa­re ter­ma­le abu­rin­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.