Cum­pă­ră­turi

SU­VENI­RE CULTURALE ȘI CRE­A­TI­VE

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Den Gam­le By es­te o re­con­sti­tu­i­re vie a unui târg ve­chi, ca­re ilus­tre­a­ză mai mul­te pe­ri­oa­de is­to­ri­ce din Danemarca. Ca­sa Ne­gus­to­ri­lor din 1864 încă vin­de che­res­tea și po­rțe­la­nuri, iar la­nțul de ma­ga­zi­ne Scho­us Sa­e­be­hus, înfi­i­nțat în anii 1920, ofe­ră par­fu­muri și ful­gi de să­pun. Pen­tru mo­de­le uni­ce de pa­ra­va­ne, aco­pe­ri­toa­re de ce­ai­nic și per­ne, vi­zi­tați 1+1 Tex­til, ca­re vin­de obi­ec­te ar­ti­za­na­le da­ne­ze de avan­gar­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.