Aur cu­rat

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

6:30 p.m. Ca­ta­lo­nia e o Mec­ca a gas­tro­no­mi­ei mo­le­cu­la­re, mul­ţu­mi­tă, în par­te, lui chef Fer­ran Adrià. Ce­le­brul său elBul­li s-a închis în 2011, dar cre­a­to­rul, împreu­nă cu fra­te­le lui, Albert, au un suc­ces ne­bun la Tic­kets, un bar de ta­pas cu 90 de lo­curi aproa­pe de Plaça d’Espa­nya. E aproa­pe im­po­si­bil să gă­sești un loc aco­lo; re­zer­va­rea mea, la 6:30, se nu­mește „prânz” în Spa­nia. Dar nu mă plâng. Cum să mă plâng, când dis­trac­ţia înce­pe cu o „măs­li­nă li­chi­dă” ca­re îmi ex­plo­de­a­ză în gu­ră, ur­ma­tă de un ni­giri in­ter­pre­tat trăs­nit – vână­tă afu­ma­tă pe pat de be­zea. De­ser­tul? Un li­chi așe­zat pe un tran­da­fir, ser­vit într-o încă­pe­re par­că de­co­ra­tă de Wil­ly Won­ka. Ve­ni­ţi, mânca­ţi și ad­mi­ra­ţi.

un cap su­pra­di­men­si­o­nat, de Jau­me Plen­sa, stă în fața Pa­lau de la Músi­ca Ca­ta­la­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.