Rey­nis­fja­rah

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

În zi­le­le înso­ri­te de pe coas­ta de sud a Islan­dei, ni­si­pul ne­gru ca tușul de pe Rey­nis­fja­ra și for­mați­u­ni­le stâncoa­se ca niște pi­loni de ba­zalt sunt ulu­i­toa­re.

Dar nu vă lă­sați fu­rați de pei­saj: „Va­lu­ri­le pu­ter­ni­ce te pot do­bo­rî la pă­mânt”, spu­ne Ka­tie Ham­mel, ca­re a lu­crat la Tri­pCre­a­tor, age­nție de tu­rism din Islanda.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.