Pink, Insu­la Gre­at San­ta Cruz

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Nu că i-ar lip­si pla­je­le su­per­be, dar Filipine are și una cu nisip roz. Cu­loa­rea vi­ne de la mi­liar­de­le de bu­cățe­le de co­ral roșu din fiecare mână de nisip. Nu­mă­rul de vizitatori es­te li­mi­tat și acce­sul se fa­ce doar cu re­zer­va­re prin ofi­ci­ul de tu­rism din Zamboanga.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.