Ly­me Re­gis

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Pa­le­on­to­lo­gii ama­tori și vână­to­rii de scoici ado­ră amo­niții spi­ra­lați și ră­mășițe­le fo­si­le ale cre­a­tu­ri­lor ma­ri­ne de acum 180 de mi­li­oa­ne de ani, prin­se în ro­ca și ni­si­pul de pe coas­ta ju­ra­si­că a Angli­ei. Mu­zeul Ly­me Re­gis or­ga­ni­ze­a­ză tu­ruri ghi­da­te pen­tru ob­ser­va­rea fo­si­le­lor, iar fes­ti­va­lul anual al fo­si­le­lor, din mai, ce­le­bre­a­ză ști­i­nțe­le Pă­mântu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.