Pont de la cu­nos­că­tori

National Geographic Traveller Romania - - Notebook -

GUS­TURI EFERVESCEN­TE De­gus­tări de ci­dru

Ci­drul din Cor­no­uail­le, cu o cu­loa­re au­rie in­ten­să, es­te fă­cut din soi­uri tra­diți­o­na­le de me­re. Îl pu­teți gus­ta la mul­te­le fa­brici din re­gi­u­ne. Nu de­par­te, Do­mai­ne de Ker­véguen, din Gu­i­maëc, or­ga­ni­ze­a­ză de­gus­tări și tu­ruri ale piv­niței pe cont pro­priu. ker­ve­guen.fr

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.