MINIGHID

SAN FRANCISCO

National Geographic Traveller Romania - - San Francisco - —Re­nee Brin­cks

În 1967, car­ti­e­rul Hai­ght-Ashbu­ry a fost nă­pă­dit de aproa­pe 100.000 de oa­meni, ca­re au cre­at o mișca­re nu­mi­tă în zi­le­le noas­tre Va­ra Iu­bi­rii. Cinci de­ce­nii mai târziu, că­lă­to­rii vi­zi­te­a­ză în con­ti­nua­re Hai­ght Stre­et, un­de se gă­sesc ca­fe­ne­le ve­ge­ta­ri­e­ne, ma­ga­zi­ne cu ma­ri­jua­na și o fi­lia­lă uriașă a ma­ga­zi­nu­lui Amo­e­ba Mu­sic. Dar San Francisco nu mai e un re­gat hip­pie. Ace­lei ge­ne­rații i-au luat lo­cul mo­gu­lii teh­no­lo­gi­ei, prețu­ri­le lo­cu­i­nțe­lor au ex­plo­dat (atră­gându-i orașu­lui ti­tlul de cel mai scump din S.U.A.), iar zgârie-no­rii re­mo­de­le­a­ză ori­zon­tul car­ti­e­re­lor cen­tra­le. Dar, în ci­u­da schim­bă­ri­lor din ul­ti­mii 50 de ani, Orașul din Golf încă re­zer­vă mul­te lu­cruri mi­nu­na­te.

Po­dul Gol­den Ga­te, vă­zut din Ba­ker Be­a­ch.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.