Ho­te­luri în vo­gă în Gol­ful San Francisco

National Geographic Traveller Romania - - San Francisco -

HOTEL ZEPPELIN

(●) oma­gia­ză roc­ke­rii și non­con­for­miștii orașu­lui prin de­ta­lii de de­sign nu­mai bu­ne de pus pe Insta­gram, de la pos­te­re psi­he­de­li­ce la sim­bo­luri ale pă­cii proi­ec­ta­te pe ta­va­ne­le ca­me­re­lor. La o stra­dă dis­ta­nță de Uni­on Squa­re, ho­te­lul cu 196 de ca­me­re are și să­li de con­fe­ri­nțe, bo­te­za­te Lo­ve și Pe­a­ce – cea din ur­mă fi­ind o sa­lă pen­tru jo­curi, cu fres­ce pop-art și un pa­nou de bin­go uriaș.

La FAIRMONT SAN FRANCISCO

(●), ho­te­lul cu 592 de ca­me­re de pe Nob Hill ca­re a re­zis­tat cu­tre­mu­ru­lui din 1906, nu ra­tați fur­tu­ni­le ar­ti­fi­cia­le de in­te­ri­or și bău­tu­ri­le tro­pi­ca­le la cla­si­cul Ton­ga Room & Hur­ri­ca­ne Bar, sau sta­tu­ia de bronz a lui To­ny Ben­nett de lângă in­tra­re. Cântă­rețul și-a in­ter­pre­tat pen­tru pri­ma oa­ră pi­e­sa I Left My He­art in San Francisco chiar aici, în 1961. ARGONAUT HOTEL

(●), aflat într-un de­po­zit de că­ră­mi­dă de la înce­pu­tul se­co­lu­lui al XX-lea, ofe­ră lux în zo­na Fis­her­man’s Wharf. Inte­ri­o­rul cu te­mă nau­ti­că in­clu­de lu­mini ca niște hu­blo­uri și grin­zi de brad Do­u­glas. Dar ade­vă­ra­ta atra­cție se ve­de prin ja­lu­ze­le. Ce­le mai cău­ta­te ca­me­re au ve­de­re la Insu­la Alca­traz și po­dul Gol­den Ga­te.

Sa­la de jo­curi cu de­sign ori­gi­nal de la Hotel Zeppelin. NOU CLASIC MODERN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.