Mânca­re

RES­TAU­RAN­TE ȘI FESTINURI

National Geographic Traveller Romania - - Helsinki -

Ală­turi de piața cen­tra­lă, Ha­la Ve­che din se­co­lul al XIX-lea are 24 de ta­ra­be lus­tru­i­te, ca­re ofe­ră, prin­tre alte­le, vi­tă fin­lan­de­ză, pește afu­mat, pho și go­goși cu je­leu în for­mă de porci. În dis­tric­tul Ullan­lin­na, Chef & Som­me­li­er are o stea Mi­che­lin încă din 2014. Me­ni­ul, cu cinci până la șap­te fe­luri pen­tru o sin­gu­ră ma­să, in­clu­de so­mon al­pin, gușă de porc cu sfe­clă și un de­sert cu ie­nu­păr și afi­ne. Res­tau­rant Grön cre­e­a­ză, cu in­gre­di­en­te scan­di­na­ve de se­zon, fe­luri pre­cum co­dul cu praz gra­ti­nat și pâi­nea de hrișcă pe gră­tar cu ci­u­perci de pă­du­re con­ser­va­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.