Dis­tra­cție

LUAȚI PULSUL ORAȘU­LUI

National Geographic Traveller Romania - - Helsinki -

Löy­ly es­te un com­plex pu­blic imens, cu sau­ne și res­tau­ran­te, des­chis anul tre­cut. Aici, vi­zi­ta­to­rii se pot re­la­xa într-o sau­nă tra­diți­o­na­lă cu fum sau într-una cu foc de lem­ne. Ten­nis Pa­la­ce, cu bol­ta lui uriașă, con­stru­it pen­tru Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce anu­la­te din 1940, găz­du­i­ește acum un com­plex cul­tu­ral ca­re in­clu­de Mu­zeul de Ar­tă din Helsinki, re­des­chis în 2015 după re­no­vări. Iit­ta­la & Ara­bia De­sign Cen­tre ofe­ră o per­spec­ti­vă apro­fun­da­tă asu­pra măr­ci­lor de de­sign și li­fes­ty­le atât de iu­bi­te ale Fin­lan­dei, Iit­ta­la și Ara­bia, și pre­zin­tă pro­du­se în ediție li­mi­ta­tă, în onoa­rea cen­te­na­ru­lui ță­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.