Un­de mâncați

National Geographic Traveller Romania - - Austria -

ÎN KAP­PL

Pe te­ra­sa pa­no­ra­mi­că a res­tau­ran­tu­lui Sun­ny Mo­un­tain, si­tuat chiar lângă stația de ca­blu

Dias, sa­vu­rați pre­pa­ra­te spe­ci­fic ti­ro­le­ze sau din bu­că­tă­ria inter­nați­o­na­lă, având o pri­ve­liște su­per­bă a cres­te­lor din jur.

ÎN SEE

La Gra­tli, o ca­ba­nă ro­man­ti­că de lângă stația de te­les­caun Zei­nis­bahn, la 2.220 m alti­tu­di­ne, vă aște­ap­tă un res­tau­rant cu me­ni­uri tra­diți­o­na­le re­nu­mit în toa­tă zo­na și no­ul Sky­bar cu pe­reți din sti­clă, al că­rui de­sign se­a­mă­nă cu un dia­mant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.