Cum­pă­ră­turi

ARTE ȘI MESERII AVANGARDIS­TE

National Geographic Traveller Romania - - Helsinki -

Kat­ja Ha­gel­stam a cre­at Lo­kal în 2012, cu gândul să împle­te­as­că ex­pe­ri­e­nța cum­pă­ră­tu­ri­lor cu o ga­le­rie de ar­tă. Cei in­te­re­sați pot vi­zi­ta ex­po­ziții prin ro­tație, ca re­cen­ta „Black La­ke”, cu mo­bi­lă uni­cat cre­a­tă de Ni­kari, și „Bloom”, o co­le­cție de ar­tă cre­a­tă de de­sig­neri sub 30 de ani. La Craf­tCor­ner vă pu­teți apro­vi­zi­o­na cu obi­ec­te cre­a­te de ar­ti­zani lo­ca­li, iar de la Artek Helsinki pu­teți cum­pă­ra un scău­nel clasic, per­so­na­li­zat, Alvar Aal­to, ca­re vă va fi tri­mis aca­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.