Ce mâncăm

PARADISUL GURMANZILO­R

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

Drug­gis­ts, lo­cal al ar­ti­za­ni­lor, ser­vește 23 de beri draft, prin ro­tație, asor­ta­te la fe­lu­ri­le in­ter­nați­o­na­le pi­can­te, în clă­di­rea ve­che de pes­te 80 de ani a unui fost ma­ga­zin, ca­re încă adă­pos­tește Aso­ciația Far­ma­ciști­lor Chi­ne­zi din Sin­ga­po­re, de la ca­re își ia nu­me­le. Ho­u­se of Pe­ra­na­kan

Pe­tit ser­vește o se­le­cție sa­vu­roa­să de rețe­te cla­si­ce, ca sam­bal cu fa­so­le ver­de și ren­dang de vi­tă cu aro­mă de co­cos.

La Open Farm Com­mu­ni­ty, oas­peții pot fa­ce o plim­ba­re du­pă ma­să prin­tre ră­zoa­re, ca să va­dă le­gu­me­le și ier­bu­ri­le aro­ma­ti­ce fo­lo­si­te la res­tau­rant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.